A.A.B/ بررسي رابطه باورهاي انگيزشي، راهبردهاي يادگيري و برخي از عوامل جمعيتي با پيشرفت تحصيلي گروهي از دانشجويان علوم انساني در درس آمار
آيا هورمون رشد (hgh) باعث جوان ماندن مي شود؟
درباره css
نکاتي براي محافظت از پوست در زمستان
بازسازي دندان ها
کاشی سنتی رنجبران - ranjbarantile.com - ساخت کاشی انواع کنبد و گلدسته - ساخت و زیر سازی محراب مساجد - تولید کاشی هفت رنگی حسینیه ها و مساجد
A.A.B/ بررسي رابطه باورهاي انگيزشي، راهبردهاي يادگيري و برخي از عوامل جمعيتي با پيشرفت تحصيلي گروهي از دانشجويان علوم انساني در درس آمار
علوم تربيتيشهلا البرزي ، ديبا سيف
زمستان 1381مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز – شماره 37 – زمستان 1381
تعداد بازدید : 209
تبلیغات :طراحی وب سایت فقط فرا ارتباط به پویان
اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید،در یانک اطلاعاتی ما ، جستجو کنید:  
اشتراک گذاری در Face Book  اشتراک گذاری در twitter  اشتراک گذاری در Google Reader  اشتراک گذاری در Digg
ورود به سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT تجمیع
وانیل کوکی
مرجع جامع مراکز درمانی پزشکان و داروئی آی پزشک
ورود به وب سایت گیلاس
ورود به کاشی سنتی رنجبران
مجله سلامتی و زندگی افرنگ
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
گروه نمونه پژوهش حاضر شامل 140 دانشجو (63 دختر و 77 پسر) بود و از پرسشنامه ام. اس. ال. كيو، بر اساس 5 مؤلفه خود كفايي، ارزش دروني، اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهاي شناختي و خود تنظيمي، به عنوان ابزار سنجش استفاده به عمل آمد و روايي و پايايي پرسشنامه احراز گرديد. نتايج حاصل بيانگر آن بود كه از ميان 7 متغير مستقل پژوهش، 3 متغير مربوط به رشته تحصيلي، خود كفايي و اضطراب امتحان به طور معني دار نمره آمار را پيش بيني مي نمود.در حالي كه رشته تحصيلي و خود كفايتي به طور مثبت نمره آمار را پيش بيني مي كرد؛ تاثير اضطراب امتحان بر نمره اين درس منفي بود. به طور كلي نتايج پژوهش نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان در درس آمار بيش از آنكه به وسيله جنسيت و متغيرهاي شناختي (راهبردهاي شناختي و خود تنظيمي) پيش بيني شود؛ به وسيله عوامل انگيزشي؛ به ويژه خود كفايي و اضطراب پيش بيني مي گردد. نتايج حاصل از اين پژوهش، با توجه به مطالعات پيشين مورد بررسي قرار گرفت و برخي از كاربردهاي آن مورد بحث قرار گرفت.

   
جزئیات مقاله علمی
     
تازه های علم مقاله ها همایش ها تازه های نشر تعرفه تبلیغات
شرکت مهندسی فرا ارتباط به پویان طراح و تولید کننده وب سایت های کاربردی با قابلیت مدیریت اطلاعات حرفه ای ، امن با کمترین هزینه